Web'ten Personel Özlük İşlemlerinizi En Hızlı Şekilde WinBordro ile Yönetin

winbordro yazılımını tercih etti

WinBordro yazılımı
DMO Tekno-Katalog
üzerinden tedarik edilmektedir.

FİYATLARI İNCELE

WINBORDRO yazılımı; 657 sayılı kanunun 4/D bendi kapsamında çalışan işçilerin bordro, maaş puantaj, personel özlük işlemleri, toplu iş sözleşmeleri gibi işlemlerini gerçekleştirebileceği Web Tabanlı bir yazılımdır.

Ücretsiz Deneyin

WINBORDRO

Detaylı Bilgiler

Tüm Özellikler Ekran Görüntüleri

Neler Yapabilirsiniz?

Personel Özlük İşlemleri

Personel Ödeme İşlemleri,Personellere ait maaş ödemeleri ve bordro hesaplamalarını pratik bir yapıda yöntebilirsiniz. Puantaj bilgilerine dayalı olarak hesaplama yapılarak sonuçlara hızlı bir şekilde ulaşmayı sağlar. Personel Toplu Ücret İşlemleri Personellerin toplu iş sözleşmesinden kaynaklanan sosyal yardımlar, fark ücretleri, ücret zamları gibi ücret bilgileri bu modülde hesaplanmaktadır.

Puantaj İşlemleri

Winbordro ile puantaj hesaplamaları oldukça kolaylık sağlar.. Puantaj bilgileri alınarak maaş hesaplamaları için gerekli olan bilgileri otomatik olarak hesaplamaya dahil etmesi, normal günler, tatil günleri, fazla mesailer, yıllık izinler gibi tüm detaylar puantaj işlemleri menüsünde hesaplanır ve maaş ödemeleri için bu veriler otomatik olarak aktarılır. Böylelikle maaş hesaplamaları puantaj bilgilerinden çekildiği için ayrıca hesaplama işlemine gerek duyulmaz.

Bordro İşlemleri

Kamu kurumlarının 657 sayılı kanunun 4/D bendi kapsamında çalışan işçilerin bordro hesaplamaları bu menüde tamamlanır. Hesaplamalar sonucu bir çok rapor kriteri ( ücret hesap pusulası, banka maaş listesi, bordro icmal raporu, personel bildirimi gibi birçok rapor) sistemden alınabilir. Her bir işçi için detay ekranından ücret pusulası alınabilir.Maaş ve bordro hesaplamaları puantaj bilgilerinden alındığı için yapılacak işlemler oldukça basite inmiştir. İşçilerin maaşa esas gün sayıları, SGK prime esas gün sayıları, eksik gün sayıları, fazla mesai süreleri… gibi birçok veri puantaj cetvellerinden otomatik olarak hesaplanıp aktarılır.

Detaylı Raporlamalar

İşçilerin tüm özlük dosyaları, maaş ve bordro işlemleri, izinler gibi Winbordro oluşturduğu tüm işlemler için detaylı raporlar sistemden alınır. Personel Raporları içerisinde;
Personel İzin Listesi
Personel Aile Listesi
Personel Yevmiye Ücretleri
Personel Sayıları
Mesleğe Göre Personel Sayıları
Personel Detaylı Liste
Personel Ayrılanların Listesi
Personel Ceza Listesi
Personel Sertifika Listesi
Emekli Listesi

Yıllık İzin - Mesai Takibi

Modül üzerinden personel ait (ücretli, ücretsiz,yıllık izin vb. ) izinler tanımlanır ve bu izinler dilekçe olarak sistem üzerinden kolayca dışa aktarılabilir. Sisteme kayıt edilen izinler puantaja otomatik olarak aktarılır. İzin girişlerinin yanında kullanılan/kalan izin bilgileri, izin hakları, toplam çalışma yılı, hizmet yılı bilgileri olarak da personele ait aynı modül üzerinden detaylı sonuçlarda elde edilir. İzin başlangıç ve bitiş tarihi saatleriyle birlikte belirtilir. İzinli gün sayısı sistem tarafından hesaplandığı gibi, manuel olarak da değiştirilebilir.

Toplu İş Sözleşmeleri

Personelleri toplu iş sözleşmesinden kaynaklanan sosyal yardımlar, fark ücretleri, ücret zamları gibi ücret bilgileri bu menüde kolay bir şekilde hesaplanmaktadır. Ekranda aktif/pasif seçimi yapılabilmekte olup çalışma grupları için sendika değerleri görüntülenebilir.

Çalışma Dönem İşlemleri

Bordro işlemlerinde geçerli olacak döneme ait bordro tipi ve başlama-bitiş tarihleri bu ekranda belirlenir. Oluşturulan çalışma dönemleri listeden onaylanır ve yeni dönem girişleri aktif edilir.

Dönem Raporları İçerisinde;

Ücret Hesap Pusulası
Asgari Geçim İndirimi
Zorunlu Bes Listesi
Gelir Vergisi Listesi
Banka Maaş Lİstesi
Sendika Ait Kesinti Listesi
Nafaka Kesinti Listesi
Kefalet Kesinti Listesi
İcra Kesinti Listesi
Diğer Kesinti Listesi
Ceza Kesinti Listesi
Bordro İcmal Raporu
Personel Bildirimi
Puantaj Raporu

Online Sipariş

WINBORDRO
EVR-WB500
  • Kullanıcı Sayısı: 0-500
  • Lisans Süresi: 12 ay
  • Online ve Yerinde Eğitim
  • Ücretsiz Yazılım Desteği
  • Yazılım Güncellemeleri

SATIN ALTekno Katalog; Devlet Malzeme Ofisi tarafından teknoloji geliştirme bölgelerinde faaliyet gösteren girişimciler için oluşturulan özel bir satış kanalıdır.

WinBordro yazılımı DMO
Tekno-Katalog üzerinden
tedarik edilmektedir.Anlık Destek Hizmeti
Tabandan Tavana Yaratıcı Çözümler
Teknolojiyle İç İçe