Bordro - Ana Ekran

WinStokEkran

Bordro

WinStokEkran

Bordro

WinStokEkran

Bordro

WinStokEkran

Bordro - Ana Ekran

WinStokEkran

Bordro - Detaylar

WinStokEkran

Bordro - Detaylar

WinStokEkran

Bordro - Detaylar

WinStokEkran

Bordro - Detaylar

WinStokEkran

Bordro - Detaylar

WinStokEkran

Bordro - Detaylar

WinStokEkran
  GENEL ISLEMLER
 • Personel Girisi
 • Puantaj Girisi
 • Bordro Hesaplamalari
 • Fatura Tutar Girisleri
 • Vergi Iade Hesabi
 • Ödenek ve Kesinti Girisleri
 • Aylik Sigorta ve Vergi Matrahlari
 • SSK Eksik Gün Girisi
 • E-Bildirge Girisleri
  TANIMLAMALAR
 • Vergi Bilgileri
 • Sigorta Bilgileri
 • Çocuk Bilgileri
 • Firma Bilgileri
 • Bordro Hesaplama Ayarlari
 • Is Grubu Tanimlari
 • Muhasebe Icmal Formu
 • Muhasebe Hesap Tanimi
  AYARLAR
 • Yeni Firma Açma
 • Firma Degistirme
 • Tarihi Degistirme
 • Sabit Bilgi Kopyalama
 • Yedekleme Ve Bakim Islemleri
 • Yil Sonu Islemleri
 • Program Ayarlari
  RAPOR ISLEMLERI
 • Bordro Zarfi
 • Personel Sicil Raporlari
 • Ek Ödenek Raporlari
 • Özel Kesintiler Raporu
 • Puantaj Raporu
 • Ücret Bordrosu
 • Bos Personel Listesi
 • Isçi Çikis Bildirimi
 • Isçi Giris Bildirimi
 • Izin Tablosu
 • Muhasebe Icmal Tablosu
 • Aylik Is Kur Bildirimi
 • Sigorta Raporlari
 • Sigorta Vizite Raporlari
 • Aylik Sigorta Bildirgesi
 • 4 Aylik Sigorta Bildirgesi
 • Aylik SGD Prim Bildirgesi
 • Aile Için Saglik Belgesi
 • Aile Için Vizite Belgesi
 • Kimlik Bildirim Raporu
 • Sigorta Kolu Bildirimi
 • Isten Ayrilma Bildirgesi
 • Sigortali Ise Giris Bildirgesi
 • Ise Giris Dizi Pusulasi
 • Seçmeli Raporlar